اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (داستان حضرت آدم و ابراهیم در مثنوی های تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : احمدنور وحیدی
تعداد صفحات : 13 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال