اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی و تحلیل اثرات گردشگری ساحلی بر معیشت پایدار شهروندان (مطالعه موردی: شهر بابلسر)) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : حسام پویا. کبری معنوی پور
تعداد صفحات : 10 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال