اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده با رضایت مندی مشتریان در مجتمع تفریحی-توریستی و ورزشی آبگرم گنو) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : محدثه مولاپرست
تعداد صفحات : 24 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال