اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (نقش ابزارها و تکنیک‌های بازاریابی سیاسی جهت افزایش مشارکت در انتخابات) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : قاسم قاسمی. امیر پرویز گلی. آرمین گلی
تعداد صفحات : 28 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال