اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (التعريف بأبي حيان الأندلسي وتفسيره البحر المحيط ) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : احمدنور وحیدی. محمود حقیقت نیا
تعداد صفحات : 15 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال