اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی شرط عدم عزل وکیل و شرط وکالت ضمن عقد خارج لازم) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : ایمان حیدری
تعداد صفحات : 20 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال