اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده‌ی العقود تابعه للقصود) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : علی علی پور
تعداد صفحات : 8 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال