اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (راهبرد مدیریت ریسک در بازارها و محصولات جدید مالی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : حمید عیسی زاده لرزجانی،زینب فریدونی کوچکسرائی،پرویز سعیدی
تعداد صفحات : 10 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال