اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی وضعیت سیاسی و نظامی ایران در دوره شاه عباس اول بر اساس سفرنامه ها) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : الهام اکبری
تعداد صفحات : 15 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال