اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (مطالعه تطبیقی امکان شناسایی اقامتگاه مجازی برای شرکت‌ها) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : محمد طاهری
تعداد صفحات : 18 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال