اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی مبانی تفکر ناب در آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود مدیریت آن در آموزش عالی ایران) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : رمضان جهانیان،مریم مصطفی پور حسین آبادی
تعداد صفحات : 23 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال