اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (کاربرد رسانه در راهبرد خصمانه استکبار جهانی (آمریکا)) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : کاظم رحیمی،مجتبی رضاپورسردره،سرهنگ آرش بخشایی،حسین بدیعی
تعداد صفحات : 15 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال