اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (روش های تبلیغ در دعوت انبیا از منظر قرآن و حدیث) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : کبری گلشن پور
تعداد صفحات : 12 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال