اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (نگاهی دوباره به روح در قرآن و عهدین) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : سید عبدالمناف سجادی زاده
تعداد صفحات : 17 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال