اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (آسیب ‫شناسی و نظریه‫ پردازی اهل بیت درغرب اسلامی (مغرب اندلس افریقیه)‬‬‬‬ و ناپایداری تشیع از ابن حزم تا ابن ابار) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : محمدرضا شهیدی پاک
تعداد صفحات : 12 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال