اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (حقوق اقلیت‌ های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تئوری تا عمل (با تاکید بر اقلیت دین زرتشت)) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : مهدی هنرجو
تعداد صفحات : 18 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال