اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (علل تدوام، پایداری دولت حفصیان (941-635)) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : محمد رضا شهیدی پاک
تعداد صفحات : 16 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال