اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (نقش خانواده در تربیت و یادگیری) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : محمدباقر اکبرپور زنگلانی،سید حمید شهیدی
تعداد صفحات : 24 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال