اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (نگاهی درون دینی به تعامل حکومت اسلامی و مردم در ایجاد امنیت اجتماعی و راه کارهای جلب مشارکت مردم) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : طاهره کوه خیل،زهرا بیات
تعداد صفحات : 14 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال