اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی گفتمان‌های توسعۀ به درستی موضوع توسعۀ اجتماعی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : طاهره داورزنی
تعداد صفحات : 16 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال