اطلاعات همایش

همایش
یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوترآینده پژوهشی-سرزمین پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی خاوران

تاریخ
از 1395/11/14 لغایت 1395/11/14
-مهندسی نرم افزار
-شبکه های کامپیوتری
-هوش مصنوعی
-معماری کامپیوتر
-مدلسازی
-امنیت اطلاعات