اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی متخصصان علوم اطلاعات ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی

تاریخ
از 1395/08/15 لغایت 1395/08/16
- خدمات اطلاعاتی به شهروندان
- کتابخانه ها،‌موزه ها و آرشیوها و دسترسی آزاد به اطلاعات
- آزادی دسترسی و توسعه ملی
- آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
- اطلاعات سبز و کتابخانه های سبز
- اطلاعات برای گروه های ویژه
- آموزش کتابداران: آموزش کاربران
- کتابخانه های آموزشگاهی
- آموزش دانشگاهی در رشته "علم اطلاعات و دانش شناسی " و گرایش های مختلف آن
- کتاب کودک و کتابخانه های کودک
- کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی : پایگاهی برای جامعه دانش بنیان
- سواد اطلاعاتی و نقش متخصصان علم اطلاعات
- انجمن ها و بازآموزی اعضا
- مجموعه های آرشیوی و اطلاعاتی: تامین و اشتراک و نقش کنسرسیوم ها در کیفیت محتوای مجموعه
- سازماندهی اطلاعات و دانش در کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها
- کتابخانه های دیجیتال و چالش های آن
- نقش فناوری های اطلاعاتی در کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها (فراهم آوری، سازماندهی و اشاعه)
- تعامل شرکت های نرم افزاری حوزه علوم اطلاعات و کتابداران، آرشیو داران و موزه داران
- اطلاعات سلامت و پزشکی مبتنی بر شواهد
- مسائل شغلی کتابداران
- کارآفرینی و ایجاد زمینه های شغلی در حرفه های مرتبط با علوم اطلاعات
- بازاریابی اطلاعات
- مدیریت دانش
- نوآوری ، خلاقیت و آینده نگری در حوزه اطلاعات
- جنبش دسترسی آزاد Open Access و مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری در مجموعه ها
- علم سنجی: کاربردها و روش ها