اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی مالی اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن مالی اسلامی ایران

تاریخ
از 1395/10/15 لغایت 1395/10/15
• نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
• نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
• نقش بازار سرمایه و اوراق بهادار اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
• نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
• امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی
• امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی در شرایط پساتحریم