اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی |اقتصاد خلاق

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

تاریخ
از 1395/12/03 لغایت 1395/12/03
• تبیین اقتصاد خلاق
• کارآفرینی و اقتصاد خلاق
• جغرافیای اقتصاد خلاق
• حقوق مالکیت معنوی
• آموزش اقتصاد خلاق