اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی امین فولادشهر اصفهان

تاریخ
از 1395/12/14 لغایت 1395/12/14
-مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی
-فرهنگ و اقتصاد مقاومتی
-مبانی نظری در اقتصاد مقاومتی