اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تاریخ
از 1394/03/20 لغایت 1394/03/20