اطلاعات همایش

همایش
همایش دیپلماسی تجاری با محوریت الحلق به سازمان جهانی تجارت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-88726720

ایمیل

برگزار کننده
انجمن علمی بازرگانی ایران

تاریخ
از 1394/03/05 لغایت 1394/03/05