اطلاعات همایش

همایش
دوازدهمین کنفرانس بین الملی امنیت اطلاعات و انجمن رمز ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گیلان و انجمن رمز ایران

تاریخ
از 1394/06/17 لغایت 1394/06/19