اطلاعات همایش

همایش
بازی های رایانه ای : فرصت ها و چالش ها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه اصفهان

تاریخ
از 1394/11/28 لغایت 1394/11/30
-فناوري‌هاي مطرح در توليد و توسعه‌ي بازي‌هاي رايانه‌اي
-بازي‌هاي رايانه‌اي و قدرت نرم
-بازي‌هاي رايانه‌اي و پدافند غيرعامل
-تحليل روانشناختي بازي‌هاي رايانه‌اي
-تحليل جامعه‌شناختي بازي‌هاي رايانه‌اي
-مدل‌سازي احساس و هيجان در بازي‌هاي رايانه‌اي
-بررسي نقش هنرهاي تجسمي و غيرتجسمي در توسعه‌ي بازي‌هاي رايانه‌اي
-نقش صنعت بازي‌هاي رايانه‌اي در حوزه‌ي تجارت، اقتصاد و کارآفريني
-بازي‌هاي رايانه‌اي و ملاحظات حقوقي
-تکنيک‌هاي جذب مخاطب و بازاريابي در حوزه‌ي بازي‌هاي رايانه‌اي
-نقش فرهنگ و تاريخ در توسعه‌ي بازي‌هاي رايانه‌اي بومي
-بازی‌های جدّی (Serious Games) و بازی‌نمایی (Gamification)
و کليه‌ي محورهاي مرتبط با ابعاد فنّي و انسانی بازي‌هاي رايانه‌اي