اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

تاریخ
از 1394/11/26 لغایت 1394/11/26
-نقش بازار پول در توسعه و نوآوری مالی
-نقش نوآوری های مالی در توسعه و تعمیق بازارهای مالی
-نوآوری های مالی و بحران مالی
-زیر ساختارهای بازار مالی و توسعه مالی
-توسعه مالی و متغیرهای کلان اقتصادی
-نوآوری های مالی و توسعه اقتصادی
-نقش نوآوری ها و توسعه مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی
-ابزارهای تأمین مالی اسلامی در توسعه مالی
-نقش ابزارهای مشتقه در توسعه بازارهای مالی