اطلاعات همایش

همایش
پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش ، با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن مهندسی ارزش ایران

تاریخ
از 1394/08/12 لغایت 1394/08/13