اطلاعات همایش

همایش
بهبود فضای کسب و کار ، کار آفرینی و توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
آموزشكده الغدير زنجان

تاریخ
از 1394/09/29 لغایت 1394/09/29
محور فرهنگی :
• نقش گروه های مرجع در شکل گیری کارآفرینی
• نسل نوین مصرف کنندگان در کارآفرینی
• نقش کارآفرینی در ایجاد رفتار جدید در فرهنگ مصرفی جامعه
• اصلاح الگوی مصرف و تقویت فرهنگ استفاده از محصولات داخلی
• تاثیر فرهنگ در بهبود فضای کسب و کار و مولفه ها تاثیرگذار در نسل جدید
• شناسایی مولفه های اقتصاد مقاومتی
• نقش آموزش و پرورش در رشد خلاقیت و کشف استعدادهای کارآفرینی

محور اقتصادی :
• اثر آزاد سازی نجاری در کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
• نقش بازارهای سرمایه در رونق کارآفرینی
• اثر سرمایه فکری در کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
• نقش بهبود فضای کسب و کار در برون رفت از بیکاری ایجاد اشتغال در اقتصاد مقاومتی
• شناسایی قابلیت ها و تفاوتها و فرصتهای موجود در مناطق مختلف کشور در توسعه کسب و کار
• اثر توسعه کشاورزی در ایجاد اشتغال در اقتصاد مقاومتی
• تبیین دکترین شکل گیری اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف جامعه
• نقش مالیات در تامین منابع مالی دولت و اصلاح قوانین مربوطه در بهبود فضای کسب و کار
• نقش IT در توسعه اقتصادی

محور مدیریت :
• نقش تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی در رونق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار
• نقش تحقیقات بازاریابی در توسعه کارآفرینی و کسب و کار
• موانع موجود در توسعه بازاریابی و بهبود فضای کسب و کار
• نقش برند سازی و مدیریت آن در رونق کارآفرینی
• نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی
• کارآفرینی سازمان و روش های تقویت آن دراقتصادمقاومتی
• اقتصادمقاومتی وروش های حمایت از کارآفرینان در جامعه
• نقش مدیریت دانش و شرکتهای دانش بنیان در بهبود فضای کسب و کار
• نقش مدیریت شهری در رونق کسب و کار
• نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در تحقق اهداف سند چشم انداز در بستر اقتصاد مقاومتی