اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور ، آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی خاوران

تاریخ
از 1394/08/28 لغایت 1394/08/28