اطلاعات همایش

همایش
همایش بین المللی اقتصاد، مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران، ارمنستان و اوراسیا

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
0037460710576

برگزار کننده
دانشگاه ایروان ارمنستان

تاریخ
از 1397/01/09 لغایت 1397/01/10
• اقتصاد و توسعه پایدار دانش بنیان:
• روابط تجاری
• روابط سیاسی
• روابط فرهنگی
• روابط استراتژیک
• روابط نظامی و امنیتی
• صلح و دوستی بین ملت ها
• تبادل نیروی انسانی متخصص
• روابط علمی و دانشگاهی
• مدیریت و توسعه پایدار دانش بنیان:
• گردشگری
• روابط اقتصادی و تجاری
• ظرفیت های مولد نیروی انسانی
• امور بانکی
• امور گمرگی
• حمل و نقل و ترانزیت
• معادن و ذخایر طبیعی
• صنایع دستی
• صنایع دامی و کشاورزی
• روابط تاریخی و فرهنگی
• روابط حقوقی_قضایی