اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی مراکز داده زیر ساخت و سرویس ها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

تاریخ
از 1397/02/10 لغایت 1397/02/12
۱- زیر ساخت

مکان یابی و طراحی ابنیه
سامانه های توزیع انرژی
سامانه های پایش و کنترل یکپارچه شرایط محیطی
سامانه های امنیت فیزیکی
زیرساخت فیزیکی شبکه
معماری و طراحی تجهیزات فعال شبکه
مدیریت بحران
۲- سرویس ها

سرویس های اطلاعاتی
سرویس های پردازشی و ذخیره سازی
سرویس های چند رسانه ای
سرویس های مدیریتی
سرویس های رایانش ابری
سرویس های زیرساختی
سرویس های امنیتی
۳- مدیریت و استراتژی

ضوابط، مقررات و استانداردهای مراکزداده
ممیزی و ارزیابی مراکز داده
تداوم کسب و کار
اقتصاد مقاومتی
چالش های کسب و کار مراکزداده در کشور
پدافند غیرعامل