اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش مالی ایران

تعداد مقالات
0

همراه
09380702226

تلفن ثابت

ایمیل
info.iaif1001@gmail.com

برگزار کننده
انجمن مالی اسلامی ایران

تاریخ
از 1397/09/11 لغایت 1397/09/11
نقش نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی

نقش نهاد های مالی اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ارزی

آسیب شناسی نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی

امکان سنجی و طراحی نهاد های مالی اسلامی جدید در راستای نیازهای جامعه

نقش نهاد های مالی اسلامی در فینتک ها در حوزه های دانش بنیان