اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-44297583

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علم و فرهنگ

تاریخ
از 1396/01/30 لغایت 1396/01/31
- ارزیابی کیفیت وب

- اقتصاد اینترنتی و مدل های کسب و کار

- امنیت و حریم خصوصی در وب

- بازیابی وب و تحلیل محتوا

- تحلیل رفتاری و شخصی سازی

- تحلیل محیط های مجازی و شبکه های اجتماعی

- تعامل انسان و رایانه

- جامعه شناسی و اخلاقیات وب

- رایانش وب در کاربردهای همراه

- رسانه و ارتباط شناسی وب

- سکوها و ابزارهای نرم افزاری وب

- سکوهای رایانش توزیعی، انبوه، ابری

- وب معنایی

- وب کاوی