اطلاعات همایش

همایش
کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب

تعداد مقالات
0

همراه
۰۹۰۱۱۰۳۰۶۸۹

تلفن ثابت

ایمیل
info@ihhic2018.ir
وب سایت www.ihhic2018.ir

برگزار کننده
شرکت تعاونی اسبداران و سوارکاران استان سمنان-پژوهش

تاریخ
از 1397/08/29 لغایت 1397/08/30
• بیماری های عفونی و قرنطینه اسب- بیماری های نوپدید و باز پدید در اسب واستراتژی مقابله با آن
• بیماری های متابولیک و کمبود های تغذیه اسب- مسمومیت ها
• بیماری های تولید مثل اسب
• بیماریهای داخلی اسب، کولیک-اختلالات دستگاه معدی ،روده ایی مبتنی بر شواهد
• لنگش و اندام های حرکتی اسب - جراحی
• پاتو بیولوژی و علوم پایه مرتبط با اسب
• بهداشت و پرورش و نگهداری اسب
• تغذیه اسب-تغذیه اسبهای ورزشی(کورس-پرش-استقامت)
• اصلاح نژاد اسب-آزمایشات ژنتیک در اسب
• اهمیت تربیت اسب و آموزش سوار در صنعت اسبداری و آشنایی با تاسیسات نگهداری و پرورش اسب
• دوپینگ در اسب
• اسب، رفاه و آسایش
• اسب و سوارکاری در اسلام
• اسب و سوارکاری در هنر و شعر و ادب پارسی
• اسب های بومی ایرانی، جایگاه و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن
• همگانی کردن ورزش سوارکاری
• سوارکاری و اخلاق-اسب درمانی
• واردات و صادرات اسب و نهاده های مربوطه
• اسب، توریسم و گردشگری
• سوارکاری و صنایع وابسته و اشتغال
• نقش یا جاذبه اسب و سوارکاری در تبلیغات