اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی: بررسی برنامه ها و متون

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ
از 1396/04/22 لغایت 1396/04/22