اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن علمی پویاشناسی سامانه ها

تاریخ
از 1396/09/29 لغایت 1396/09/30