اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مشهد

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/10