اطلاعات همایش

همایش
نخستین کنفرانس سراسری بررسی نقش مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

تاریخ
از 1396/12/16 لغایت 1396/12/16