اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور استان البرز

تاریخ
از 1396/11/09 لغایت 1396/11/09
اخلاق در حسابداری
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
کارآفرینی
مدیریت آموزشی
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
نقش مدیریت در صنعت
حسابداری مدیریت و بهای تمام شده
تبیین اقتصاد مقاومتی و مبانی و تجربیات
تبیین اقتصاد مقاومتی و مبانی و تجربیات
الزامات راهبردی نهادی و زیر ساختی در اجرای اقتصاد مقاومتی
نقش استراتژیک مدیریت و حسابداری در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی