اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی کتابخانه های تخصصی، مسایل، فرصت ها و رویکردها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان

تاریخ
از 1396/12/15 لغایت 1396/12/15
. ضرورت ایجاد تحول در نگرش‌های مدیریتی در کتابخانه‌های تخصصی در هزاره سوم
. صلاحیت‌ها و مهارت‌های مورد نیاز کتابداران کتابخانه‌های تخصصی در عصر دیجیتال
. مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی
. معرفی و شیوه‌های کاربرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه‌های تخصصی
. نقش کتابخانه‌های تخصصی در فرایند اجرای مدیریت دانش سازمان
. کارکردها و نقش‌های جدید کتابخانه‌های تخصصی در سازمان‌ها
. شناسایی و بکارگیری رویکردهای نوین استانداردسازی و سازماندهی اسناد و مدارک در کتابخانه‌های تخصصی
. بازاریابی در کتابخانه‌های تخصصی
. همکاری و اشتراک دانش در کتابخانه‌های تخصصی
. نقش کتابخانه‌های تخصصی در دستیابی به اهداف سازمان
. ویژگی‌ها، امکانات و تجهیزات ساختمان کتابخانه‌های تخصصی در شرایط و فضای جاری
. چالش‌های پیش روی کتابخانه‌های تخصصی
. انگیزش و تعلق حرفه ای در کتابداران کتابخانه‌های تخصصی
. منزلت سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های تخصصی
. رویکرد استراتژیک به جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در سازمان