اطلاعات همایش

همایش
اولین سمینار ملی فلسفه طبیعی در تمدن اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشکده تاريخ علم دانشگاه تهران

تاریخ
از 1396/12/15 لغایت 1396/12/16