اطلاعات همایش

همایش
توسعه پایدار استان کرمانشاه : فرصت ها، چالش ها و چشم انداز

تعداد مقالات
0

همراه
۰۹۰۲۵۳۰۹۳۹۶

تلفن ثابت
۳۸۳۸۸۰۷۷ ۰۸۳

ایمیل
ksh_progress@razi.ac.ir
وب سایت www.ksh.razi.ac.ir/home

برگزار کننده
دانشگاه رازی

تاریخ
از 1397/08/14 لغایت 1397/08/14
• ظرفیت ها و قابلیت های توسعه استان
• آمایش و برنامه های راهبردی توسعه استان
• اشتغال پایدار و مولد
• تجارت خارجی و توسعه
• محیط زیست استان،مشکلات و راهکارها
• آسیب های اجتماعی و راهکارها
• اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و توسعه پایدار
• تحلیل وضعیت ساختار مدیریت و منابع انسانی