اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره بین المللی بیماری های داخلی دام های بزرگ

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
071-36138721

ایمیل
info@largeanimal.ir

برگزار کننده
دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز

تاریخ
از 1395/02/15 لغایت 1395/02/17
مقالات به صورت تحقیقی، گزارش بیماری و نوشتار های ارزشمند تحلیلی به دو صورت خلاصه و یا مقاله کامل در محورهای ذیل منتشر خواهد شد. بیماری های داخلی مرتبط با حیوانات بزرگ اهلی و وحشی اعم از تک سمیان، نشخوارکنندگان کوچک، بزرگ و شترسانان مشتمل بر:

-بیماری های دستگاه های مختلف بدن
-بیماری های با منشا ناشناخته
-بیماری های نوزادان
-بیماری های متابولیک و مسمومیت ها
-شیوه های نوین معاینات و تکنیک های تشخیص بالینی
-تشخیص های تفریقی
سایر موارد مرتبط با بیماری های داخلی دام های بزرگ