اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی توسعه کاربردهای صنعتی فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

تاریخ
از 1395/05/31 لغایت 1395/06/01
. مهندسی نرم افزار

· هوش مصنوعی

· یادگیری ماشین و محاسبات نرم

· پردازش تصویر و بینایی ماشین

· معماری کامپیوتر

· فنآوری اطلاعات وارتباطات

· آموزش مجازی

· اقتصاد مقاومتی در مهندسی کامپیوتر

سایرموضوعات مرتبط باعلوم کامپیوتر