اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی کارآفرینی روستا

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری

تاریخ
از 1395/08/09 لغایت 1395/08/11