اطلاعات همایش

همایش
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ
از 1395/06/17 لغایت 1395/06/18
مبانی رمزشناسی
· مبانی نظری رمزنگاری
· طراحی و تحلیل الگوریتم¬ های رمزنگاری جریانی و قالبی متقارن
· طراحی و تحلیل الگوریتم¬ های رمز نا¬متقارن و طرح¬ های امضای رقمی
· طراحی و تحلیل توابع چکیده ¬ساز
· روش¬ های نوین در رمزنگاری (نظیر پسا کوانتومی، رمزگذاری تابعی، رمزنگاری همریخت، ...)
پیاده ¬سازی الگوریتم¬ های رمزنگاری و حملات مرتبط
· پیاده¬ سازی نرم¬ افزاری و سخت¬ افزاری الگوریتم ¬های رمزنگاری
· حملات کانال¬ جانبی و روش ¬های مقابله با آن
· سامانه¬ های نهفته رمزنگاری
· دستکاری سخت¬افزار و روش¬های مقابله با آن
· شتاب دهنده¬ های سخت¬افزاری برای پروتکل¬ های امنیتی
· درستی سنجی و عیب¬ یابی پیاده ¬سازی¬ ها
امنیت شبکه
· امنیت شبکه های بی ¬سیم و موبایل
· امنیت زیر ساخت¬ های شبکه
· امنیت پروتکل¬ ها و لایه ¬های شبکه
· سیستم¬ های تشخیص، ردیابی و جلوگیری از نفوذ
· امنیت زیرساخت¬ های حیاتی
پروتکل¬ های امنیتی
· احراز هویت و اصالت
· گمنامی، حریم خصوصی و مدیریت اعتماد
· تحلیل پروتکل¬ های امنیتی
· مدل¬ های امنیت و اعتماد
· روش ¬های صوری در امنیت اطلاعات
امنیت رایانش
· امنیت معماری رایانه
· امنیت سیستم¬ عامل
· امنیت پایگاه داده
· تحلیل آسیب¬ پذیری و امنیت نرم ¬افزار و برنامه ¬های کاربردی
· امنیت و حریم خصوصی در افزاره¬ های همراه
· امنیت رایانش ابری
· کنترل دسترسی
مهندسی امنیت و امنیت خدمات الکترونیکی
· روش¬ های مهندسی اجتماعی در امنیت
· سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
· آموزش امنیت
· امنیت کسب و کار و خدمات الکترونیکی
· امنیت سلامت الکترونیکی
· امنیت بانکداری الکترونیکی
· امنیت آموزش الکترونیکی
نهان¬سازی اطلاعات
· الگوریتم¬های جدید در نهان¬نگاری و نشان¬گذاری
· مدل¬ سازی حملات و کانال نشان ¬گذاری
· نهان¬ کاوی اطلاعات
·کاربردهای نهان ¬سازی اطلاعات
جرم¬ یابی در فضای مجازی
· روش ¬های جرم ¬یابی و ریشه¬ یابی دیجیتال
· جرم¬ یابی پایگاه داده و شبکه
· تشخیص کلاه¬برداری
· تشخیص و جلوگیری از دستکاری
· تحلیل بدافزار و ضد بدافزار